Η αναφορά που έγινε στο Facebook πριν λίγες ημέρες, σχετικά με απαγόρευση εισόδου σκύλου-οδηγού τυφλών σε κινηματογράφο (διαβάστε το σχετικό άρθρο), αλλά και η απάντηση της επιχείρησης που παρουσίασε τη δική της εκδοχή για το συμβάν (διαβάστε την απάντηση), έφεραν στην επιφάνεια ένα ζήτημα που έχει ενδιαφέρον σε ότι αφορά στην ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας.

Το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αναφέρουν πως επισκέφθηκαν το Αστυνομικό τμήμα, αλλά καμία δεν μπόρεσε να «πάρει» την επιβεβαίωση της απόλυτης επικράτησης των επιχειρημάτων της έναντι της άλλης, είναι κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον παρατηρητή να σχηματίσει άποψη και να κατανοήσει τελικά, τι ορίζει ο νόμος.

Το petsguide.gr, επικοινώνησε με την κ. Κατερίνα Τσέρτου, συνταξιούχο δικηγόρο από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μας κατατοπίσει σχετικά με τη νομοθεσία.

«Η Ελληνική Νομοθεσία , στο πλαίσιο ισοτιμίας των πολιτών , αναφορικά με την πρόσβαση, παραμονή και διασφάλιση της αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με ειδικές ικανότητες έχει     θεσπίσει νόμο που  αφορά   θέματα εισόδου πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας οδηγού τυφλών, ή ατόμων με ειδικές ικανότητες  και σκύλων θεραπείας σε χώρους και εγκαταστάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα . 

Είναι το άρθρο  16 του Νόμου  3868 (ΦΕΚ Α 129/2010), όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 32 του Νόμου 4238 (ΦΕΚ Α 38/2014) .
Στην παράγραφο 7 ορίζεται .

α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν των περιορισμών που τίθενται με την υπ’ αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1384 Β/3.8.2007), η οποία συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ’ αριθμό Α1β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526 Β’/ 24.9.1983).γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας – σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες.

δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλου συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των σκύλων βοηθείας.

• Οι σκύλοι-βοηθείας πιστοποιούνται από τον φορέα που τους εκπαίδευσε. Οι χειριστές τους (για πιστοποιημένους σκύλους), οι εκπαιδευτές ή οι εθελοντές που βοηθούν στην εκπαίδευσή τους (για εκπαιδευόμενους σκύλους), υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αποδεικτικά πιστοποίησης καθώς και το βιβλιάριο υγείας τους, που θα πρέπει να επιδεικνύουν εφόσον τους ζητηθεί. 

Εχει εκδοθεί και η από 15/10/14 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας η οποία επισημαίνει   ότι «Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες. Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται κάθε φορά (με έγγραφο ή κάρτα,) τόσο ότι ο σκύλος βοηθείας είναι υπό εκπαίδευση ή εκπαιδευμένος, όσο και ότι ο χρήστης τυφλός ή ΑΜΕΑ διαθέτει την σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφἐρεται επίσης  ότι   «Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας για τυφλά άτομα και άλλα άτομα με αναπηρίες, σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Το άτομο που χρησιμοποιεί το ζώο-συνοδό, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών από αυτό και να φέρει τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσης του και το δικαίωμα χρήσης (βιβλιάριο υγείας, κ.λ.π)»

  Τέλος, οι χρήστες των αναφερομένων κατηγοριών σκύλων βοηθείας, οδηγού τυφλών, ή θεραπείας, σε περίπτωση τυχόν δυσχέρειας εφαρμογής της εν λόγω εγκυκλίου, παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, κατά περίπτωση, εγγράφως, προς διευκόλυνσή τους. (π.χ. Δ/νσεις Δημ. Υγείας της Περιφέρειας, Λιμενικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές κ.λ.π). 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του Νόμου που ορίζει τα δικαιώματα των χρηστών σκύλων οδηγών -βοηθών δεν αναγράφονται κυρώσεις . Σε μία τέτοια περίπτωση εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Γενικού Δικαίου , δηλαδή άσκηση αγωγής στα Πολιτικά Δκαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 57Αστικού Κώδικα περί προσβολής προσωπικότητας καθώς και το άρθρο 59ΑΚ  , το οποίο δικαιολογεί αποζημίωση για ηθική βλάβη . Αν δε υπάρχει και εξύβριση άσκηση μήνυσης στα Ποινικά Δικαστήρια . 

  Οι αναφερόμενες κατηγορίες ζώων θεωρούνται ως ισότιμοι με τους πολίτες που εξυπηρετούν και για αυτό το σκοπό προστατεύονται από τις διατάξεις της Πολιτείας. «

Τέλος, η κ. Τσέρτου σχολίασε πως:

«αν ο εκπαιδευόμενος σκύλος συνοδευόταν από τη χειρίστρια του με τα κατάλληλα πιστοποιητικά, θα έπρεπε να τους επιτραπεί η είσοδος στον κινηματογράφο.» 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here