ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΕΚ

0
70

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου πάντα πιστός στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την εκλογή του, προχωράει σε συνεργασίες για την κατάρτιση των μελών του Συλλόγου στις νέες τεχνολογίες.
Σας παραθέτουμε την απάντηση στη πρόταση συνεργασίας που λάβαμε από το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,
Ο φορέας μας σας προτείνει συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, σας ενημερώνουμε ότι βάση της υπ’ αριθμ. 3640/85/23.10.2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, απαιτείται εκ νέου απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα σας για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και η ανάθεση της υλοποίησης στο ΚΕΚ μας.
Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (1 – 49 εργαζόμενοι) για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24% για το έτος 2018 -2019.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων μπορεί να διεξαχθεί σε χώρους όπως ορίζει η εγκύκλιος.

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης και δεσμεύεται σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων για τα παρακάτω:

  1. Τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
  2. Την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες μας.
  3. Την επιλογή καθηγητών.
  4. Την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
  5. Την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής (Η/Υ, Projector κ.λπ.).
  6. Τη χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.
  7. Τη Διοικητική παρακολούθηση του Προγράμματος.
  8. Την υποβολή φακέλων ένταξης, υλοποίησης και αποπληρωμής.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 40 ωρών και οι καταρτιζόμενοι που θα συμμετέχουν θα λάβουν αποζημίωση για έξοδα διατροφής και μετακίνησης το ποσό των 5€/ώρα κατάρτισης.
Το μέσο ωριαίο κόστος του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται σύμφωνα με την εγκύκλιο στο ποσό των δεκατεσσάρων Ευρώ (14,00) και περιλαμβάνει: έξι Ευρώ (6) ως ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά τις δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.
Πέντε Ευρώ (5) ως ωριαία αποζημίωση σίτισης και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο.
Τρία Ευρώ (3) ως ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης.
Στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με αντίστοιχο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων – Εργατικό Κέντρο – το μέσο ωριαίο κόστος υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) την ώρα.
Η καταβολή των εξόδων διατροφής και μετακίνησης στους καταρτιζόμενους γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Ελπίζοντας πως θεωρείτε ωφέλιμη για τα μέλη σας αλλά και τον φορέα σας την πρότασή μας αναμένουμε την απάντησή σας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σα για κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια ή διευκρίνιση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here